Aitheasc ón Uachtarán i dtaca le Ceiliúradh Cinn 40 ar Thuarascáil Bhenson

Déa 28th Fea, 2019 | 18:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Amharclann Seamus Heaney, Coláiste Phádraig, Droim Conrach

(Baile Átha Cliath) Amharclann Seamus Heaney, Coláiste Phádraig, Droim Conrach

Thursday, 28th February, 2019

Aitheasc ón Uachtarán i dtaca le Ceiliúradh Cinn 40 ar Thuarascáil Bhenson

Thug an tUachtarán Ó hUigínn aitheasc do cheiliúradh 40 bliain ‘Tuarascáil Benson'.

Spreag foilsiú chreatdoiciméad Chiarán Benson ‘The Place of the Arts in Irish Education’ in 1979 plé ar ról an oideachais i rannpháirtíocht an aosa óig sna healaíona, agus chuir an tuarascáil an chéad treoirphlean ar fáil maidir leis na healaíona san oideachas in Éirinn. 

Tá an chruthaitheacht ar cheann de théamaí lárnacha Uachtaránacht Mhichíl D. Uí Uigínn. Ó insealbhaíodh é in 2011, tá an tUachtarán Ó hUigínn tar éis labhairt ar an iliomad ócáidí faoin tábhacht a bhaineann le forbairt na cruthaitheachta inár sochaí a spreagadh.