Faigheann an tUachtarán Bonn Agricola na Náisiún Aontaithe ón Dr. QU Dongyu, Ard-Stiúrthóir FAO

hAo 7th Mei, 2024 | 14:30
suíomh: Áras an Uachtaráin
Faigheann an tUachtarán Bonn Agricola na Náisiún Aontaithe ón Dr. QU Dongyu, Ard-Stiúrthóir FAO

Roghnaigh Eagraíocht Bia agus Talmhaíochta na Náisiún Aontaithe (EBT) Uachtarán na hÉireann, an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn le bonn Agricola na heagraíochta a fháil.

Bronntar an bonn, a chiallaíonn 'feirmeoir' i Laidin, ar phearsana idirnáisiúnta a rinne sár-iarrachtaí chun cúis na slándála bia domhanda, maolú na bochtaineachta agus cothú a chur chun cinn.

Fuair an tUachtarán Ó hUigínn, arb é an chéad Éireannach ar bronnadh an bonn air, an gradam ó Ard-Stiúrthóir na FAO, an Dr Qu Dongyu ag fáiltiú in Áras an Uachtaráin.

Is gnách go dtugann faighteoir an bhoinn a rogha téacs inscríbhinne féin don bhonn. D'iarr an tUachtarán Ó hUigínn go léifí an inscríbhinn 'Slándáil Bia mar chuid de Sheirbhísí Bunúsacha Uilíocha agus Spriocanna Forbartha Inbhuanaithe na Náisiún Aontaithe – síolta na síochána domhanda'.

Príomhthéama d'obair an Uachtaráin ab ea an géarghá atá le slándáil bia, agus an tábhacht a bhaineann le freagairtí éigeandála frithghníomhacha roimhe seo a bhogadh chun dul i ngleic le bunchúiseanna struchtúracha an ocrais.

D'ardaigh an tUachtarán i gcónaí an tábhacht a bhaineann le slándáil bia, agus na naisc idir í agus géarchéimeanna domhanda na bochtaineachta domhanda, na himirce, an fhiachais agus an athraithe aeráide sna cruinnithe a bhí aige le ceannairí domhanda le blianta beaga anuas. Áiríodh leis sin ag na cruinnithe a bhí aige le déanaí le hUachtarán na Stát Aontaithe Joe Biden, a Naofacht an Pápa Proinsias, agus Príomh-Aire Dhaon-Phoblacht na Síne Li Qiang. Is ábhar é freisin a tharraing an tUachtarán anuas arís agus arís eile ag cruinnithe bliantúla Ghrúpa Arraiolos d'Uachtaráin Eorpacha neamhfheidhmiúcháin.

I mí Dheireadh Fómhair 2023, thug an tUachtarán Ó hUigínn dhá aitheasc ar ábhar na slándála bia ag an bhFóram Domhanda Bia, a tionóladh i gceanncheathrú EBT sa Róimh, ceann amháin ag seisiún oscailte an Fhóraim chomh maith leis an bpríomhaitheasc a thug seisiún deiridh an Fhóraim. Chuir aitheasc an Uachtaráin sa Róimh le dhá aitheasc eile a thug sé ag an dara Cruinniú Mullaigh Dacár maidir le ceannasacht agus athléimneacht bia sa tSeineagáil i mí Eanáir 2023.

Tá go leor scríofa ag an Uachtarán ar an ábhar le blianta beaga anuas, lena n-áirítear machnamh a dhéanamh ar na géarchéimeanna a tháinig chun cinn arís agus arís eile ó chuaigh sé go dtí an tSomáil den chéad uair agus chonaic sé an léirscrios a rinneadh ar an ngorta sa tír sin i 1992.