Fáiltíonn an tUachtarán roimh ionadaithe ón nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta i dtaca le…

Mái 12th Meá, 2017 | 14:30
suíomh: Áras an Uachtaráin

Áras an Uachtaráin

Tuesday, 12th September, 2017

Fáiltíonn an tUachtarán roimh ionadaithe ón nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta i dtaca le…

...seachtain feasachta na litearthachta.

 

 

D’fhonn aitheantas a thabhairt do Sheachtain Feasachta na Gníomhaireachta Náisiúnta Litearthachta, bhí fáiltiú ar scáth an Uachtaráin ag ionadaithe ón nGníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta.

Is carthanas neamhspleách é NALA, a bhfuil d’aidhm acu, féachaint chuige gur féidir le daoine le fadhbanna litearthachta agus uimhearthachta, páirt iomlán a ghlacadh sa tsochaí, agus rochtain a fháil ar dheiseanna foghlama a bhfreagraíonn dá riachtanais.

Sa bhliain 2015, leis, thug an tUachtarán, atá ina Phátrún ar NALA, aitheasc tosaigh na Seachtaine Feasachta, a d’eargraigh an Ghníomhaireacht Náisiúnta Litearthachta.  Tá fáil ar an óráid sin anseo.

Is féidir leat óráid an Uachtaráin a léamh, nó éisteacht leis, ach cliceáil ar na naisc anseo thíos.