Faigheann an tUachtarán an tOllamh Attiya Waris ar Ghlao Cúirtéise

hAo 10th Bea, 2024 | 14:30
suíomh: Áras an Uachtaráin
Faigheann an tUachtarán an tOllamh Attiya Waris ar Ghlao Cúirtéise

Fuair an tUachtarán Ó hUigínn an tOllamh Attiya Waris chuig Áras an Uachtaráin ar ghlao cúirtéise.

Is é an tOllamh Waris Saineolaí Neamhspleách reatha na Náisiún Aontaithe ar Fhiachas Eachtrach agus oibleagáidí airgeadais idirnáisiúnta gaolmhara eile na Stát um Chearta an Duine agus is é an t-aon Ollamh le Dlí agus Beartas Fioscach in Oirthear na hAfraice é.

Is cainteoir é/í an tOllamh Waris ag comhdháil Dóchas 2024, Dóchas ag 50: Forbairt Inbhuanaithe in Am na Géarchéime Aeráide, áit a dtabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn aitheasc, inar tugadh faoi deara an obair a rinne an tOllamh Waris ar athstruchtúrú fiachais, ceartas cánach bunaithe ar chearta an duine, athchóiriú córasach, agus bearta éifeachtacha chun aghaidh a thabhairt ar shreafaí aindleathacha airgeadais.