Fáiltíonn an tUachtarán roimh Phátrúin ón gCeoláras Náisiúnta

Lua 13th Bea, 2019 | 14:30
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Monday, 13th May, 2019

Fáiltíonn an tUachtarán roimh Phátrúin ón gCeoláras Náisiúnta

D’fháiltigh an tUachtarán Ó hUigínn roimh ghrúpa Pátrún agus tacadóirí an Cheolárais Náisiúnta. 

Pátrún onórach den Cheoláras Náisiúnta is ea an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn. Freastalaíonn an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn ar cheolchoirmeacha agus imeacht sa Cheoláras Náisiúnta go rialta, an eagraíocht, faoin Acht um Fhorais Chultúir Náisiúnta (An Ceoláras Náisiúnta), 2015, arb é an comhlacht reachtúil é a bhfuil sé de fhreagracht air an t-ionad náisiúnta do thaibhiú ceoil agus bhunú agus an ceol a chur chun cinn mar pháirt lárnach de shaol na hÉireann. 

Tá an chruthaitheacht agus foirm ealaíne ar cheann de na téamaí lárnacha in obair an Uachtaráin Mhicheál D. Ó hUigínn. Léiríodh san Uachtaránacht chomh tábhachtach is atá an chruthaitheach don smaointeoireacht ríthábhachtach agus neamhspleách, ag rá go gcabhraíonn ceol, drámaíocht, ealaín, litríocht agus scannánaíocht linn an bhrí atá le grá, bás, cogadh nó uaillmhian phearsanta a thuiscint: “Tá na healaíona lárnach don aitheantas cultúrtha agus do thodhchaí comhroinnte bunaithe ar oidhreacht chomónta a chruthú.”