Searmanas ar scáth an Uachtaráin um Ghradaim Scothsheirbhíse

Mái 16th Ean, 2024 | 17:00
suíomh: Áras an Uachtaráin
Searmanas ar scáth an Uachtaráin um Ghradaim Scothsheirbhíse

Ag searmanas in Áras an Uachtaráin bhronn an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn Gradaim um Sheirbhís den Chéad Scoth an Uachtaráin den bhliain 2019.

Bronnann an tUachtarán na Gradaim gach bliain mar aitheantas don tseirbhís a thugann daoine atá ina gcónaí taobh amuigh den tír don tír seo nó do phobail Éireannacha thar lear.

Bunaíodh na Gradaim in 2011, mar shlí le haitheantas a thabhairt d’ionchur dhiaspóra na hÉireann agus bhronn an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn na chéad ghradaim in 2012. 

Is iad faighteoirí na bliana 2023:

Ealaíona, Cultúr agus Spórt
Mr. Aidan Connolly (USA) 
Ms. Pauline Turley (USA)    
Dr. Beatriz Kopschitz Bastos (Brazil)    
Mr. Philip Treacy (Britain)    
Mr. Fritz Senn (Switzerland)    

Gnó agus Oideachas
Dr. Howard Keeley (USA)    

Obair Charthanach
Ms. Caoilfhionn Gallagher K.C. (Britain)    
Dr. Stanley Quek (Singapore)

Tacaíocht do Phobal Éireannach
Ms. Sinéad El Sibai (UAE)         
Mr. Séamus Sullivan (Australia)    

Síocháin, Athmhuintearas agus Forbairt
Fr. Gabriel Dolan (Kenya)    

Eolaíocht agus Teicneolaíocht
Dr. Patricia Lewis (Britain)    

Inclusion and Equality    
Ms. Maria Doyle (France)    

Trína sheal ar fad in oifig, leagann an tUachtarán Ó hUigínn béim ar nádúr domhanda oidhreacht chultúrtha na hÉireann, luach an diaspóra agus an stair agus an fhéiniúlacht chomhroinnte atá againn “in ainneoin na dteorainneacha, na mara agus na mílte eadrainn”.