An tUachtarán ag bronnadh duaiseanna ag Féile Fealsúnachta do Dhaoine Óga

hAo 18th Bea, 2018 | 14:00
suíomh: An Coláiste Ollscoile, Baile Átha Cliath
An tUachtarán ag bronnadh duaiseanna ag Féile Fealsúnachta do Dhaoine Óga

Bhronn an tUachtarán Micheál D. Ó hUigínn na chéad Ghradaim d’Fhealsúna Oga Éireannacha ag searmanas i gColáiste na hOllscoile, Baile Átha Cliath.  

Ba é an tUachtarán Ó hUigínn a sheol na Gradaim i mí na Samhna 2017, mar fhreagra ar ghlaoch ón Uachtarán – i gcomhthéacs Thionscnamh Eitice Uachtarán na hÉireann – chun tuilleadh machnaimh agus smaointeoireachta a dhéanamh ar na cineáil scileanna a theastaíonn ó shaoránaigh inár sochaí atá ag athrú go tapa.  

Tá Gradaim na bhFealsúna Óga oscailte do dhaltaí i rang 3 go rang 6 sa bhunscoil agus do gach leibhéal meánscolaíochta ar oileán na hÉireann.