Comhdháil Bhliantúil ag Ceartas Sóisialta Éireann arna hoscailt go hoifigiúil ag an Uachtarán

Mái 21st Sam, 2017 | 10:30
suíomh: Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath

Páirc an Chrócaigh, Baile Átha Cliath

Tuesday, 21st November, 2017

Comhdháil Bhliantúil ag Ceartas Sóisialta Éireann arna hoscailt go hoifigiúil ag an Uachtarán

Bhí an tUachtarán ag freastal ar an gcomhdháil "Society Matters: Reconnecting People and the State"

Bhí an chomhdháil ag díriú ar an gcaidreamh athraitheach idir saoránaigh agus an Stát, agus na roghanna atá ann do shaoránaigh maidir le rannpháirtíocht i gcinnteoireacht dhaonlathach. 

 

Is féidir óráid an Uachtaráin a léamh thíos.