Fáiltiú le Tae beag ar scáth an Uachtaráin ag Grúpaí Pobal

Lua 7th Dei, 2019 | 14:30
suíomh: ((Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

((Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Monday, 07th October, 2019

Fáiltiú le Tae beag ar scáth an Uachtaráin ag Grúpaí Pobal

Chuir an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn tae beag ar fáil mar chuid d’fháiltiú roimh ghrúpaí gníomhaíochta lucht scoir ó gach cearn den tír.  

Tríd an bhfáiltiú a chur ar siúl, thug an tUachtarán agus Saidhbhín aitheantas do dhaoine de gach aois agus faoi gach cúinse atá ag obair chun dlúthpháirtíocht agus comhtháthú a chur chun cinn inár dtír. 

Ó insealbhaíodh é, tá iarracht dhiongbháilte déanta ag an Uachtarán Ó hUigínn cuireadh a thabhairt don líon is mó ball de ghrúpaí deonacha agus pobail arbh fhéidir chuig an Áras. Thug níos mó ná  20,000 duine cuairt ar Áras an Uachtaráin anuraidh.