Fáiltiú ar scáth an Uachtaráin do ghrúpa Bhuanionadaithe na Náisiún Aontaithe le linn a gcuairte in Éirinn

Déa 20th Fea, 2020 | 14:30
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Thursday, 20th February, 2020

Fáiltiú ar scáth an Uachtaráin do ghrúpa Bhuanionadaithe na Náisiún Aontaithe  le linn a gcuairte in Éirinn

D’óstáil an tUachtarán Ó hUigínn fáiltiú d’Ionadaithe Buana Bhallstáit na NA.

Bhí ionadaithe bhallstáit na NA in Éirinn, le haghaidh cruinniú maidir le cothú síochána agus athmhuintearas.

 Is iad na hIonadaithe Buana ceannairí mhisin taidhleoireachta bhallstáit na NA chuig na Náisiúin Aontaithe. Tá ionadaithe mar sin ag Ballstáit i ngach móroifig NA, lena n-áirítear ag ceanncheathrú na NA i Nua Eabhrac. 

Tá an chéim taidhleoireachta chomhionann ag Ionadaithe Buana is atá ag Ambasadóir, ach tá siad creidiúnaithe leis an institiúid, ní le Ceann Stáit. 

I Meán Fómhair 2019, Thug an tUachtarán aitheasc ag Comhthionól Ginearálta na Náisiún Aontaithe, agus bhí os cionn 20 cruinniú aige le Ceannairí Stáit agus Ceannairí Rialtais. Thug an tUachtarán aitheasc freisin ag cruinniú ardleibhéal na NA maidir le cothú síochána in Aibreán