Cóisir sa Gháirdín ar scáth an Uachtaráin,  d’fhonn Dáil 100 a chomóradh

Céa 5th Mei, 2019 | 14:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Wednesday, 05th June, 2019

Cóisir sa Gháirdín ar scáth an Uachtaráin,  d’fhonn Dáil 100 a chomóradh

An samhradh seo, osclóidh an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn a mbaile arís do bhaill an phobail i gcomhair sraith Cóisirí Gairdín.

I rith a Uachtaránachta, tá Cóisirí Gairdín le téama eagraithe ag an Uachtarán Micheál D. Ó hUigínn chun ceiliúradh a dhéanamh ar obair dhaoine agus eagraíochtaí a chuireann Éire níos cothroime, níos ionchuimsithí agus níos cruthaithí.

Léiríonn na téamaí do na Cóisirí Gairdín na téamaí atá roghnaithe ag an Uachtarán Ó hUigínn dá dhara téarma, lena n-áirítear gníomh saoránaigh, rannpháirtíocht dhaonlathach agus forbairt inbhuanaithe.

Beidh an chéad Chóisir Ghairdín ar siúl ar an 5 Meitheamh agus déanfar ceiliúradh ann ar chéad bliain ó chéad suí Dháil Éireann.

I rith chéad téarma an Uachtaráin, threoraigh an tUachtarán Ó hUigínn comóradh suntasach ar an tréimhse idir 1912-1916.  Tríd an t-imeacht ‘Dáil 100’ seo a óstáil léireoidh an tUachtarán ómós dóibh siúd a raibh “an mhisneach ach tabhairt faoi fhéinchinntiúchán náisiúnta chun an Dáil a chruthú”, agus muid ag ceiliúradh rath agus cumas ár ndaonlathais.