Nochtann an tUachtarán Ó hUigínn plaic, Reilig Rathúin

Sat 13th Ean, 2024 | 14:00
suíomh: Reilig Rathúin, Gailimh
Nochtann an tUachtarán Ó hUigínn plaic, Reilig Rathúin

Nocht Uachtarán na hÉireann, Uachtarán na hÉireann Michael D. Ó hUiginn plaic i Reilig Rathúin, Gaillimh, mar chomhartha ar an gceangal idir uaigh Michael ‘Sonny’ Bodkin le James Joyce, Nora Barnacle agus na ‘The Dead’, a dúirt an tUachtarán. ar cheann de na gearrscéalta is mó riamh.

Is é an 'reilig uaigneach ina bhfuil Michael Furey curtha', atá mar bharr ar 'The Dead', an áit scíthe deiridh de leannán óg an charachtair Gretta Conroy, Michael Furey.

Bhunaigh Joyce cuid de charachtar ficseanúil Michael Furey ar an bhfíor Michael 'Sonny' Bodkin, a raibh caidreamh níos luaithe aige le Nora Barnacle agus a fuair bás in aois a 20 bliain den eitinn. Tá uaigh Michael Bodkin sa Thuama Teaghlaigh Bodkin i Reilig Rathúin.

Is í an bhliain seo an 110 bliain ó foilsíodh ‘The Dead’ laistigh de bhailiúchán mór le rá James Joyce ‘Dubliners’, agus beidh imeacht an lae inniu ar siúl ar chomóradh 83 bliain ó bhásaigh Joyce, an 13 Eanáir 1941 i Zurich.

Tá an phlaic coimisiúnaithe ag Comhairle Cathrach na Gaillimhe agus nocht an tUachtarán í ag Tuama Teaghlaigh Bodkin ag searmanas ar fhreastail gariníon Michael Bodkin, Mary O'Connor agus a teaghlach. Chan an t-amhránaí Noel O'Grady 'The Lass of Aughrim', a bhfuil ról lárnach aige in imeachtaí in 'The Dead', mar chuid den searmanas.

Ag labhairt ag an ócáid, dúirt an tUachtarán Ó hUigínn:

"An rud is suntasaí, b'fhéidir, ná an chaoi a bhfaigheann gach duine a léann 'The Dead' a gcúis féin le meas, a n-athshondas féin leis an scéal duairce, na carachtair shaibhir tharraingteacha agus an teanga liriciúil a úsáideann Joyce.

Ina ghlacadh fileata, rómánsúil, caointeach leis an tairiscint saoil agus báis sin go léir, is cloch choirnéil é 'The Dead' i saothar Joyce, úrscéal de soghortaitheacht agus paisean, ach freisin ar ghrá díomá agus ionchais phearsanta agus cantalach gairme. 

Tá níos mó sa scéal ná léirmheas ar an bpearsa, ag tabhairt critice freisin ar shochaí a bhí buailte ag pairilis marbhánta an spioraid, agus ag an am céanna ag tairiscint cuimhneachán 'memento mori' in aice láimhe á thairiscint ag an am céanna ar an éifeacht beocht a d’fhéadfadh a bheith ann nuair a dhéanann an bheo machnamh ar shaol na ndaoine a fuair bás.

Nuair a léitear é i gcomhthéacs na scéalta eile atá i mBaile Átha Cliath, glacann 'The Dead' le saibhreas breise, toise breise. Nuair a léitear é sa chomhthéacs seo, is ábhar mór díospóireachta é deireadh débhríoch an scéil. 

I ngach cearn den tír, baineann sneachta leis na mairbh agus leis an mbeo araon, agus iad á n-aontú le pairilis reoite. Mar sin féin, tugann smaointe Gabriel sna línte deiridh de Dubliners le fios b'fhéidir go bhféadfadh an beo a bheith in ann iad féin a shaoradh agus maireachtáil gan srian de réir mheáchan na ngnáthamh marbhánta agus an t-am atá caite a leanann ar aghaidh. Fiú i mí Eanáir, tá sneachta neamhghnách in Éirinn agus ní féidir leis maireachtáil go deo."

Sa phlaic a nocht an tUachtarán inniu tá inscríbhinn ar an sliocht seo a leanas as 'The Dead': "His soul swooned slowly as he heard the snow falling faintly through the universe and faintly falling, like the descent of their last end, upon all the living and the dead."

Tá imeacht an lae inniu ar cheann de roinnt imeachtaí a thug an tUachtarán Ó hUigínn faoi le linn a Uachtaránachta chun saol agus saothar James Joyce a chomóradh. Gach bliain, reáchtálann an tUachtarán agus Sabina Cóisir Ghairdín in Áras an Uachtaráin chun Lá Bloom a chomóradh.

Ag ócáid mhí an Mheithimh seo caite, d'fhógair an tUachtarán go raibh plaic le nochtadh an mhí sin ag Uaigh Mhuintir Joyce in Fluntern, Zurich, in ómós d'iníon Joyce, Lucia. Coimisiúnaíodh an phlaic in Fluntern de réir gealltanais a thug an tUachtarán do mhac Joyce, Stephen, nach maireann, sna blianta deiridh dá shaol.