Ómós á thabhairt ag an Uachtarán Ó hUigínn do phobail scoile atá ag dul i ngleic le paindéim Covid-19.

hAo 11th Nol, 2020 | 11:00

Friday, 11th December, 2020

Ómós á thabhairt ag an Uachtarán Ó hUigínn do phobail scoile atá ag dul i ngleic le paindéim Covid-19.

Beidh an tUachtarán Ó hUiginn, atá ag moladh oideachas cuimsitheach agus smaointeachas neamhspleách le fada an lá, ina cheannaire ar chomharthaí ómóis a léiriú do phobail scoile agus a n-iarrachtaí ó thaobh shábháilteacht daltaí a chinntiú i rith na paindéime. 

Mar chuid de “Go Raibh Maith Agaibh Day”, seolfaidh an tUachtarán Ó hUigínn teachtaireacht buíochais chucu siúd a chabhraigh le hath-oscailt na scoileanna a chur i gcrích. 

Ina theachtaireacht, déanfaidh an tUachtarán dúthracht agus íobairtí gach duine sa chóras oideachais a aithint, ag gabháil buíochais leo as a gcuid iarrachtaí a chuir ar a gcumas é do scoileanna dul in oiriúint don phaindéim Covid-19.