Spreagaitheasc ón Uachtaran agus Straitéis Luimnigh um Imeascadh Imirceach á seoladh

hAo 28th Meá, 2018 | 11:00
suíomh: Páirc Thuamhan, Luimneach
Spreagaitheasc ón Uachtaran agus Straitéis Luimnigh um Imeascadh Imirceach á seoladh

Thug an tUachtarán cuairt ar Luimneach chun an phríomhóráid a thabhairt ag seoladh an tríú Plean Imeasctha Luimní. Tá sé mar aidhm ag an straitéis braistint chómhuintearais na n-imirceoirí sa tsochaí a neartú.