Tugann an tUachtarán spreagaitheasc ag Comhdháil maidir le Cóir-Thrasdula

Déa 29th Dei, 2020 | 10:00
Tugann an tUachtarán spreagaitheasc ag Comhdháil maidir le Cóir-Thrasdula

Tabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn an príomhaitheasc ag comhdháil bhliantúil ghréasán Eorpach na gComhairlí Comhairleacha ar an gComhshaol agus ar an bhforbairt inbhuanaithe (gréasán EEAC), arna óstáil ag an gComhairle Náisiúnta Eacnamaíoch agus Shóisialta (NESC).
 
Is é teideal na comhdhála 'Delivering a Just Transition for All: Principles, Policies and Practice', agus díreoidh sí ar an gcaoi ar féidir le prionsabail na córa, na cothroime, an chomhionannais agus an chothromais beartais agus cleachtais a mhúnlú chun aistriú cóir chuig táirgeadh inbuanaithe a chur ar fáil. 
 
Ar feadh a théarma in oifig, tá an tUachtarán Ó hUigínn tar éis béim a leagan ar impleachtaí tromchúiseacha an athraithe aeráide agus foláireamh tugtha aige, mar a rinne sé in óráid chuig Comhthionól Ginearálta na NA, go bhfuil géarchéim na haeráide "ag bogadh níos tapa ná na hiarrachtaí atá á ndéanamh againn nó á n-iarraidh againn chun dul i ngleic léi."  

 

 

Imeachtaí bainteacha:

Related speeches: