Tugann an tUachtarán spreagaitheasc ag Comhdháil Inealtóirí na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide

Céa 21st Dei, 2020 | 12:00

Wednesday, 21st October, 2020

Tugann an tUachtarán spreagaitheasc ag Comhdháil Inealtóirí na hÉireann um Ghníomhú ar son na hAeráide

Thug an tUachtarán Ó hUigínn an príomhaitheasc ag comhdháil bhliantúil Engineers Ireland.
 

Is é teideal na comhdhála ‘Engineering Climate Action: Solutions to combat climate change in Ireland’ agus chuir an chomhdháil fóram ar fáil d'innealtóirí, ceannairí gnó, lucht déanta beartas agus eile chun gníomhú ar son na haeráide agus ról ceannaireachta na n-innealtóirí a phlé agus iad ag tabhairt aghaidhe ar chliseadh aeráide agus cúnamh á thabhairt acu do phobail atá ag aistriú chuig sochaí níos acmhainní.  

Bhí an chomhdháil ar siúl mar imeacht iomlán fíorúil, tar éis gur cuireadh siar é ó Aibreán 2020, mar gheall ar shrianta COVID-19.

 

 

Imeachtaí bainteacha: