An tUachtarán i láthair ag ócáid na Comhairle um Thaighde in Éirinn, tráth a bhronnfar Gradam ar Thaighdeoir na Bliana

Céa 4th Nol, 2019 | 18:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Acadamh Ríoga na hÉireann

(Baile Átha Cliath) Acadamh Ríoga na hÉireann

Wednesday, 04th December, 2019

An tUachtarán i láthair ag ócáid na Comhairle um Thaighde in Éirinn, tráth a bhronnfar Gradam ar Thaighdeoir na Bliana

Bhí an tUachtarán i láthair ag Taighdeoir na Bliana, imeacht a bhíonn á óstáil ag an gComhairle um Thaighde in Éirinn.

Gach bliain, lorgaíonn An Chomhairle um Thaighde in Éirinn ainmniúcháin i leith na hoibre taighde is fearr i réimsí an tsaoil acadúil, na tionsclaíochta, na sochaí sibhialta nó na hearnála poiblí.