An tUachtarán i láthair ag searmanas bronnta Gradam, do rannpháirtithe ar Chúrsa Oiliúna um…

hAo 24th Már, 2017 | 11:30
suíomh: Saoirse, Aonad DIC, Estáit Tionscail an Chloigín Ghoirm, Baile Átha Cliath
An tUachtarán i láthair ag searmanas bronnta Gradam, do rannpháirtithe ar Chúrsa Oiliúna um…

...Shaoirse ó Andúil, ag limistéar na Saoirsí.

 

 

Thug an tUachtarán cuairt ar "Liberty", fiontar sóisialta a thugann taithí oibre agus scileanna dóibh siúd a bhfuil fadhbanna acu le drugaí agus le halcól ionas go mbeidh siad in ann post a fháil. Bhronn an

tUachtarán gradaim orthu siúd a chríochnaigh na cúrsaí oiliúna a chuireann an eagraíocht ar fáil