An tUachtaráin i láthair ag Seirbhís Éacúiméineach um Chosaint an Chomhshaoil, agus athrú aeráide

Céa 25th Sam, 2015 | 19:30
suíomh: Eaglais na gCarmeilíteach, Sráid Chlarendon