Ceapann an tUachtarán na daoine seo a leanas ina mBreithiúna den Chúirt Uachtarach, agus den Ard-Chúirt

Lua 2nd Nol, 2019 | 19:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Monday, 02nd December, 2019

Ceapann an tUachtarán na daoine seo a leanas ina mBreithiúna den Chúirt Uachtarach, agus den Ard-Chúirt

Cheap an tUachtarán Ó hUigínn seisear breithiúna.

 

 

Tá an chumhacht ag an Uachtarán faoin mBunreacht an Taoiseach a cheapadh, ach é/í a bheith ainmnithe ag Dáil Éireann, chomh maith le comhaltaí eile an rialtais arna n-ainmniú ag an Taoiseach agus ceadaithe ag an Dáil. I measc na sealbhóirí oifige eile a cheapann an tUachtarán, ar chomhairle an rialtais, bíonn Breithiúna, an tArd-Aighne, an tArd-Reachtaire Cuntas agus Ciste, agus oifigigh choimisiúnaithe Óglaigh na hÉireann.

Chun tuilleadh eolais a fháil faoi Ról Bunreachtúil an Uachtaráin, cliceáil anseo.