Tugann an tUachtaráin agus Sabina cuairt ar “Hope House” – Larionad Cóireála Andúile d’fhonn…

Mái 10th Iúi, 2018 | 14:00
suíomh: Béal Easa, Maigh Eo

...aitheantas a thabhairt don tseirbhís atá á soláthar ann, le 25 bliain anuas.

 

Thug an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn cuairt ar Hope House i mBéal Easa, Contae Mhaigh Eo, ionad cóireála andúile a bhfuil 25 bliain a bhunaithe á chomóradh aige. Ina óráid, thug an tUachtarán breac-chuntas ar an imní a bhí air faoi mhí-úsáid alcóil agus drugaí – go háirithe an méadú ar an gcearrbhachas ar líne, agus ar líon na bhfógraí le haghaidh suíomhanna cearrbhachais a chraoltar le linn cláir spóirt ar theilifís.