Fáiltíonn an tUachtarán agus Sabina roimh Ambasadóirí ó Oileáin Bheaga Stát atá i mbéal forbartha

Mái 11th Mei, 2019 | 15:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Tuesday, 11th June, 2019

Fáiltíonn an tUachtarán agus Sabina roimh Ambasadóirí ó Oileáin Bheaga Stát atá i mbéal forbartha

Reáchtáil an tUachtarán Ó hUigínn cruinniú le hionadaithe an ghrúpa Small Island Developing States (SIDS). 

Is grúpa ar leith de thíortha i mbun forbartha atá sa SIDS, agus tá siad leochaileach ó thaobh a ndúshláin shóisialta, eacnamaíochta agus timpeallachta ar leith. Fuair siad aitheantas mar ghrúpa speisialta tíortha ag Comhdháil na Náisiún Aontaithe maidir leis an gComshaol agus leis an bhForbairt in 1992 - Cruinniú Mullaigh na Cruinne de chuid an NA a raibh Micheál D. Ó hUigínn i láthair aige.

Lean an cruinniú in Áras an Uachtaráin an Cruinniú Mullaigh maidir le Saibhreas ár nAigéan, cruinniú idirnáisiúnta chun tionchar an athraithe aeráide ar stáit bheaga oileánda a mheas. 

In Aibreán 2018 thug an tUachtarán Ó hUigínn aitheasc d'ionadaithe na stát beag oileánda i mbun forbartha ag ócáid sa Chumann Staire Gael-Mheiriceánaí i Nua-Eabhrac.  Is féidir leat aitheasc an Uachtaráin a fheiceáil anseo: https://youtu.be/ZSF2dCaFVMg