An tUachtarán agus Sabina i láthair ag seó chun an “Réabhlóid Séimh” a chomóradh - “Peace Love and Protest: UCD 1969”

Mái 12th Már, 2019 | 20:00
suíomh: (Baile Atha Cliath) An Ceoláras Náisiúnta, Seomra John Field

(Baile Atha Cliath) An Ceoláras Náisiúnta, Seomra John Field

Tuesday, 12th March, 2019

D’fhreastail an tUachtarán agus Saidhbhín Uí Uigínn ar sheó ina ndéantar comóradh ar “Réabhlóid Chiúin” agóidí na mac léinn ag UCD i 1969. 

I mí Feabhra 1969, ghlac Mic Léinn don Ghníomhaíocht Dhaonlathach seilbh ar bhloc riaracháin in UCD ag Ardán Phort an Iarla, agus chuaigh 10,000 mac léinn ar stailc ghinearálta ar deireadh mar gheall air, agus in ionad freastal ar léachtaí, reáchtáil siad sraith oll-seimineár agus ranganna teagaisc maidir le todhchaí na hollscoile.