Aitheasc ón Uachtarán ag Tionól na Náisiún Aontaithe maidir le rochtain uilíoch ar theicneolaíochtaí sláinte um COVID-19

hAo 25th Meá, 2020 | 16:00
suíomh: (Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

(Baile Átha Cliath) Áras an Uachtaráin

Friday, 25th September, 2020

Aitheasc ón Uachtarán ag Tionól na Náisiún Aontaithe maidir le rochtain uilíoch ar theicneolaíochtaí sláinte um COVID-19

Ghlac an tUachtarán Ó hUigínn páirt i gcruinniú Ardleibhéil Fíorúil de chuid na NA ar an gceart chun sláinte. 

Tá sé léirithe ag géarchéim COVID-19 maidir leis an tsláinte, nach mbeidh duine ar bith sábháilte go dtí go mbeidh gach duine sábháilte. Ní aithníonn an phaindéim aon teorainn agus ní féidir dul i ngleic léi ach amháin trí dhlúthpháirtíocht dhomhanda agus trí chomhoibriú idirnáisiúnta.

Bhí sé mar aidhm ag an imeacht ardleibhéil “Fionnachtaithe ar son Sochaithe Síochánta, Córa agus Cuimsitheacha" atá á chomh-óstáil ag Uachtarán Chósta Ríce, A Shoilse Carlos Alvarado Quesada agus ag an Eagraíocht Dhomhanda Sláinte, fís roinnte den teacht ar theicneolaíochtaí sláinte COVID-19 ar shlí chothrom ar fud an domhain a chur in iúl.  

Lean aitheasc an Uachtaráin a óráid d'imeacht comórtha 75 bliain na NA, níos luaithe sa tseachtain, inar chuir an tUachtarán Ó hUigínn béim chomh maith ar leochaileacht agus idirspleáchas an chine dhaonna.