Aitheasc á thabhairt ag an Uachtarán do chomhdháil Cheartas Sóisialta Éireann

Céa 31st Ean, 2024 | 14:00
suíomh: The Davenport Hotel, Sráid Mhuirfean Íochtarach, Baile Átha Cliath 2
Aitheasc á thabhairt ag an Uachtarán do chomhdháil Cheartas Sóisialta Éireann

Tabharfaidh an tUachtarán Ó hUigínn an spreagaitheasc ag Comhdháil Ghluaiseacht an Cheartais Shóisialta 2024: Dearcadh caoga bliain.

Déanfaidh comhdháil agus fáiltiú na bliana seo ceiliúradh ar scor an Dr Seán Healy agus an tSiúr Brigid Reynolds mar Phríomhfheidhmeannach agus Rúnaí Cuideachta Cheartas Sóisialta Éireann agus déanfar ceiliúradh ar chaoga bliain a chaith siad sa tseirbhís phoiblí in Éirinn.

Le linn a ghairme, d'oibrigh an tUachtarán Ó hUigínn chun beartais agus tionscnaimh a chur chun cinn a aithníonn an fhírinne bhunúsach atá tábhachtach do gach saoránach, agus go bhfuil cion ag gach duine ar 'phoblacht cheart' a bhaint amach.

Mar Uachtarán, chuir sé tús le Tionscnamh Speisialta, ar a dtugtar 'Rannpháirtíocht agus Claochlú', arb é is aidhm dó béim a leagan ar a thábhachtaí atá sé a chinntiú gur féidir le gach saoránach páirt a ghlacadh sna próisis shóisialta agus pholaitiúla a théann i bhfeidhm ar a saol - lena mbaineann saoránaigh a chumhachtú chun leas a bhaint as na deiseanna atá ar fáil dóibh agus, chomh tábhachtach céanna, deireadh a chur leis an iliomad bacainní ar rannpháirtíocht fhiúntach atá ann.