Aitheasc á thabhairt ag an Uachtarán ag ócáid seolta “Stádas mar Chathair Pháirce Náisiúnta do Ghaillimh”

Déa 29th Dei, 2020 | 10:00

Thursday, 29th October, 2020

Aitheasc á thabhairt ag an Uachtarán ag ócáid seolta “Stádas mar Chathair Pháirce Náisiúnta do Ghaillimh”

Tá aitheasc i gcomhair sheoladh an tionscnaimh "Stádas mar Chathair Pháirce Náisiúnta do Ghaillimh" taifeadta ag an Uachtarán Ó hUigínn.
 
Cuireadh tús leis an bhfeachtas in 2019 chun stádas mar Chathair Pháirce Náisiúnta a bhaint amach do Ghaillimh agus chun Gaillimh a ainmniú mar cheann de na chéad chathracha páirce náisiúnta ar domhan. 
 
Ina óráid, mhol an tUachtarán cur chuige trasearnála  agus ioncuimsitheach an tionscnaimh, agus dúirt sé gur sampla maith atá sa léargas atá bunaithe ar an bpobal den chaoi ar féidir le tionscnaimh cuidiú le tionchar an athraithe aeráide a mhaolú.