Tugann an tUachtarán aitheasc ag searmanas Ghradaim Teilifíse agus Scannán na hÉireann’

Dom 18th Dei, 2020 | 22:00
Tugann an tUachtarán aitheasc ag searmanas Ghradaim Teilifíse agus Scannán na hÉireann’

Tá teachtaireacht speisialta taifeadta ag an Uachtarán Ó hUigínn i gcomhair oíche bhronnta gradam fhíorúil Acadamh Scannánaíochta agus Teilifíse na hEireann. 

Mar Aire Ealaíon, Cultúir agus Gaeltachta, sna 1990idí, rinne an tUachtarán Ó hUigínn maoirsiú ar athmhaoiniú Bhord Scannán na hÉireann agus ar bhunú TG4.

Ina theachtaireacht don searmanas bronnta, rinne an tUachtarán machnamh ar an dul chun cinn atá déanta ag tionscal scannánaíochta na hÉireann ó shin i leith, agus mhol sé “cruthaitheacht agus  seiftiúlacht na ndaoine sin atá ag obair sa tionscal”.  Dúirt an tUachtarán go bhfuil an earnáil “ag leanúint le hardán a sholáthar i gcomhair forbairt shamhlaíoch, inspioráideach, chruthaitheach agus mhisniúil ó thaobh na healaíne de, agus i gcomhair an chomhoibrithe ar feadh an tionscail go léir.”
 

Imeachtaí gaolmhara::